Downloads

Hier kunt u diverse bestanden downloaden voor redactioneel gebruik. Let er op dat bij gebruik van fotomateriaal het verplicht is de credits van de foto te vermelden en de naam "Coiffure Award". Fotomateriaal mag niet zonder bronvermelding worden gebruikt.

 

Foto's uitreiking 2023